โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 16 – 22 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาป็นพนักงานราชการ 3 อัตรา 16 – 22 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้าง
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ชื่อตำแหน่งครูผู้สอน
ลักษณะงานที่จะให้ปฏิบัติ
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการ ที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
– จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
– ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
– ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบผู้ปกครองและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
– ปฏิบัติงานประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมพัฒนาผู้เรียน
– ปฏิบัติงานในขอบข่ายและบริบทของโรงเรียนประจำ
– ปฏิบัติงานประสานงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อัตราว่าง
ครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา
ประกอบด้วย
– กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– กลุ่มวิชา/ทาง/สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18000 บาท /เดือน
รายละเอียด

Loading…


ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

Cr.https://ddpm.thaijobjob.com/

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 16000 คน
 
เข้าร่วมกลุ่ม

 

ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!