fbpx

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานชั่วคราว 6 อัตรา เปิดรับสมัครในวันที่ 13 – 26 กุมภาพันธ์ 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลน่าน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและพนักงานชั่วคราว 6 อัตรา เปิดรับสมัครในวันที่ 13 – 26 กุมภาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลน่านรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1.ชื่อตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

2.วันเวลาการเปิดรับสมัคร

3.สถานที่รับสมัคร

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1.พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

2.ผู้ช่วยพยาบาล  2 อัตรา  รายละเอียดทั้งหมดพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  http://www.nanhospital.go.th/uploads/MDU07022561.pdf

วันที่เปิดรับสมัคร วันที่ 13 – 26 กุมภาพันธ์ 2561

พนักงานจ้างชั่วคราว

1.นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา   รายละเอียดทั้งหมดนักวิชาการสาธารณสุข  http://www.nanhospital.go.th/uploads/UIH07022561.pdf

วันที่เปิดรับสมัคร 5 – 28  กุมภาพันธ์ 2561

พนักงานงานลูกจ้าวชั่วคราว

1.ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา รายละเอียดทั้งหมดผู้ช่วยทันตแพทย์   http://www.nanhospital.go.th/uploads/JYP13022561.pdf

วันที่เปิดรับสมัคร  19    กุมภาพันธ์ 2561 – 16 มีนาคม 2561

รายละเอียดคุณสมบัติแต่ล่ะตำแหน่ง

พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  

1.พยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา

2.ผู้ช่วยพยาบาล  2 อัตรา

 

 นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา

 

Cr.http://www.nanhospital.go.th/index.php

 

error: Content is protected !!