fbpx

โรงพยาบาลน่านเปิดรับสมัครพนักงานจ้างชั่วครา 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 8 กุมพาพันธ์ 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลน่านเปิดรับสมัครพนักงานจ้างชั่วครา 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 – 8 กุมพาพันธ์ 2561

โรงพยาบาลน่าน มีความประสงค์ที่จะเปิดรับพนักงานจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา

รายละเอียดการรับสมัครดูได้จากรูปด้านล่างนี้

 

 

error: Content is protected !!