โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและพนักงานจ้าง จำนวน 119 อัตรา ตั้งแต่ 4 – 26 เมษายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

โรงพยาบาลนครพิงค์ เชียงใหม่ เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปและพนักงานจ้าง จำนวน 116 อัตรา ตั้งแต่ 4 – 26 เมษายน 2561

ด้วยรายละเอียดการเปิดรับ

ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

เปิดรับ

จำนวน  45 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับพนักงานจ้างชั่วคราวมีดังนี้

รายละเอียดทั้งหมดที่เปิดรับสมัคร

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป pdf
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)pdf

รายละเอียดคุณสมบัติและวันเวลาการเปิดรับพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปมีดังนี้

รายละเอียดคุณสมบัติและวันเวลาการเปิดรับพนักงานจ้างชั่วคราวดังนี้


Cr.http://www.nkp-hospital.go.th/th/nkpNews2.php

error: Content is protected !!