fbpx

(เชียงใหม่) สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท เปิดรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท เปิดรับสมัคร เปิดรับสมัคร 22 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่  จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตำแหน่งหี่รับสมัครและอัตราค่าจ้าง

ชื่อตำแหน่ง      เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์

อัตราว่าง       3  อัตรา

อัตราค่าจ้าง      เดือนละ 15,000 บาท

ระยะเวลาการจ้าง   ตั้งแต่วันที่มีคำสั่งจ้าง ถึง วันที่ 30  กันยายน 2561

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ต้องไต้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ในทุกสาขาวิชา

สถานที่รับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่  ชั้น 2 อาคารศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์เชียงใหม่  ถนนโชตนา  ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 22  ธันวาคม  2560  – 4 มกราคม 2561  ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติ่มทั้งหมดดูได้จากรูปนี้

 

error: Content is protected !!