องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 38 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 38 อัตรา เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วยองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าเปีนพนักงานสัญญาจ้าง

ปฏิบัติงานในกลุ่มงานธุรกิจหลัก,กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานสนับสนุน โดยมีกำหนด 1 ปี ด้วยวิธีการ สอบแข่งขัน จำนวน 38 อัตรา ดังต่อไปนี้

หน่วยงาน ตำแหน่ง และจำนวนอัตราที่รับสมัคร
สำนักงานกลาง องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
พนักงานสัญญาจ้าง งานสารบรรณ จำนวน 1  อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานประซาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานควบคุมทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานงบประมาณลงทุน จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานรับรองการจัดการ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือบน
พนักงานสัญญาจ้าง งานพัสดุ จำนวน  1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานช่างกล จำนวน  2 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน จำนวน 4  อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 3 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
อุตสาหกรรมป่าไม้ภาคเหนือล่าง
พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานบัญชีการเงิน จำนวน 5 อัตรา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคกลาง
พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานแปรรูปไม้ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานผลิตภัณฑ์ไม้และอบอัดนํ้ายาไม้ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและการตลาด จำนวน 2 อัตรา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
พนักงานสัญญาจ้าง งานสวนป่ามัญจาคีรี จำนวน 1 อัตรา
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ภาคใต้
พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานแผนงานและประเมินผล จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา

สถาบันคขบาลแห่งขาติ ในพระอุปถัมภ์ ๆ
พนักงานสัญญาจ้าง งานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
พนักงานสัญญาจ้าง งานบริการเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 อัตรา

 เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้  ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2562

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

 

 

 

ที่มาและรายละเอียดเปิดรับสมัคร http://www.fio.co.th/

[/read_more]

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 20000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!