fbpx

อบต.ฝายแก้ว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 – 16 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

อบต.ฝายแก้ว เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 8 – 16 มีนาคม 2561

อบต.ฝายแก้วเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาพนักงานจ้าง

จำนวน 2 อัตรา

ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ

จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

2.ผู้ช่วยนายช่างโยธา

รายละเอียดและคุณสมบัติ

 

Cr.http://faikaewnan.org/web/

error: Content is protected !!