fbpx

อบต.นาน้อย จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 14 – 22 สิงหาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

อบต.นาน้อย จังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 4 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 14 – 22 สิงหาคม 2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะหน์โยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

ค่าตอบแทน 15,000.-บาท/เดือน

2. ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์   จำนวน  1    อัตรา

ค่าตอบแทน  9,400.-บาท/เดือน และเงินค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนๆละ 2,000.-บาท

3.  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน  1  อัตรา

ค่าตอบแทน  9,400  บาท/เดือน และเงินค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนๆละ 2,000.-บาท

4. ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 1  อัตรา 

ค่าตอบแทน  9,000  บาท/เดือน และเงินค่าครองชีพชั่วคราวรายเดือนๆละ 1,000.-บาท

รายละเอียดแต่ล่ะตำแหน่ง และ วันเวลากำหนดการเปิดรับสมัคร

ติดตามงานราชการได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 8,568 คน
 

เข้าร่วมกลุ่ม

 

ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

 

 

หลักเกณฑ์การเลือกสรร

Cr. http://www.govesite.com/nanoilocal/

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

และกลุ่มหางานราชการ  https://www.facebook.com/groups/137727157080661/

error: Content is protected !!