บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหลายอัตรา บัดนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานหลายอัตรา บัดนี้ ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2562

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาขน) มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเข้าเป็น พนักงานปฏิบัติงาน ณ ส่วนงานในสำนักงานใหญ่ (แจ้งวัฒนะ)

นครหลวง ปริมณฑล และภูมิภาค ปรากฏ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัคร  นายช่างเทคนิค

นายช่างเทคนิค (สำนักงานใหญ่ เจ้งวัฒนะ กทม.)

นายช่างเทคนิค (นครหลวง และปริมณฑล)

นายช่างเทคนิค (ภูมิภาค เกาะสมุย)

นายช่างเทคนิค (ภูมิภาค ชลบุรี แหลมฉบัง เมืองพัทยา)

⦁ คุณสมบัติผู้สมัคร
⦁ อายุไม่เกิน 35 ปี
⦁ สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิ และสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศฯ โดยอนุโลมให้ผู้ที่อยู่ระหว่าง รอผลการศึกษาในภาคเรียนสุดท้าย สามารถยื่นสมัครได้ ทั้งนี้ ต้องนำหลักฐานการศึกษาฉบับสมบูรณ์ มายื่น ก่อนวันประกาศผลสอบข้อเขียน
⦁ สภาพร่างกายสำหรับงานด้านช่าง ได้แก่ นํ้าหนักต้องเป็นไปตามมาตรฐาน คือ นํ้าหนักไม่เกิน ส่วนสูง -100 (เพศขาย), นํ้าหนักไม่เกินส่วนสูง -110 (เพศหญิง) และผ่านการตรวจตาบอดสี
⦁ กรณีเพศขาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว
⦁ เป็นลูกจ้างนิติบุคคลที่ป้จจุบันทำงานด้านช่างให้กับ ทีโอที ต้องมีประสบการณ์การทำงานมา ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานจากส่วนงานที่ปฏิบัติงาน
⦁ ส่วนงานในภูมิภาค ผู้สมัครต้องมีภูมิสำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตจังหวัด ดังนี้
⦁ ส่วนบริการลูกค้าเกาะสมุย : จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ภูเก็ต พังงา
ชุมพร ระนอง
⦁ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชลบุรี, ส่วนบริการลูกค้าแหลมฉบัง, ส่วนบริการลูกค้าเมืองพัทยา : จังหวัดชลบุรี ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

Cr. http://recruit.tot.co.th/ 

[/read_more]

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 24000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!