fbpx

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 – 30 มีนาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 26 – 30 มีนาคม 2561

ประกาศจังหวัดพะเยารับสมัครสรรหาพนักงานราชการทั่วไป

เปิดรับสมัครพนักงานราชการ จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับ มีดังนี้

1.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา

สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

 ผู้ประสงค์จะสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา

จังหวัดพะเยา โทร.๐๕๔-๔๐๙๑๗๒

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันศุกร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ

ค่าธรรมเนียมในการสอบ 200บาท โดยผู้สมัครสามารถสมัครสอบได้เพียงตำแหน่งเดียว และเมื่อสมัครสอบแล้วค่าธรรมเนียมสอบจะ

ไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

กลุ่มงาน : กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ไฟล์เอกสาร : ดาวน์โหลดไฟล์ที่นี่

Cr.http://www.pyomoph.go.th/sub_group.php?id_group=4

 

error: Content is protected !!