fbpx

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 – 18 เมษายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 – 18 เมษายน 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ตำแหน่งที่เปิดรับมีตำแหน่งและรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

โดยมีคุณวุฒิที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่ ปวช ถึง ป.ตรี

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Cr.http://job.thailandpost.com/Home/Topic?Type=1&SubType=1

error: Content is protected !!