เทศบาลตำบลแม่กา พะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 – 11 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

เทศบาลตำบลแม่กา พะเยา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 7 อัตรา เปิดรับสมัคร 2 – 11 เมษายน 2561

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลแม่กา

เปิดรับสมัครพนักงานจ้าง

จำนวน 7 อัตรา

โดยมีรายละเอียดที่เปิดรับ

มีตำแหน่งที่เปิดรับดังนี้

1.ผู้ช่วยพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

2.ผู้ช่วยนักวิชาการสาธรณสุข 1 อัตรา

3.ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา

4.พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา

5.พนักงานขับเครื่องจักรกลหขนาดหนัก 2 อัตรา

โดยมีรายละเอียดและคุณสมบัติดังต่อไปนี้


Cr.http://www.maekalocal.com

error: Content is protected !!