fbpx

ส ส ป ท เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ปริญญาตรี / ป.โท เงินเดือนสูงสุด 99,250 บาท (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ส ส ป ท เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ปริญญาตรี / ป.โท เงินเดือนสูงสุด 99,250 บาท

รายละเอียดการรับสมัคร

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ 3 อัตรา

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (สังกัดสำนักวิยและพัฒนา)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน อาชีวอนามัย/สุขศาสตร์อุตสาหกรรม/วิศวกรรมศาสตร์/สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (สังกัดบริการวิชาการ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน อาชีวอนามัย/สุขศาสตร์อุตสาหกรรม/วิศวกรรมความปลอดภัย/สิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (สังกัดฝึกอบรมและส่งเสริม)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้าน บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สาขาการขาย หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในตำแหน่ง

การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารการรับสมัครได้ด้วยตนเองที่ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 15 เมษายน 2563 


ประกาศรับสมัครตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบัน ฯ

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยสถาบัน (วิชาการ)
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 48,500 – 99,250 บาท เงินประจำตำแหน่ง 20,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารการรับสมัครได้ด้วยตนเองที่ ที่ทำงานทรัพยากรบุคคล สำนักยุทธศาสตร์ สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพ 10170
ตั้งแต่  1 เมษายน 2563 – 15 พฤษภาคม 2563 

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ การรับสมัคร ต่อ
 

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!