fbpx

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงาน หลายจังหวัด หลายอัตรา ปวช ปวส ป.ตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายจังหวัด หลายอัตรา เงินเดือน 18000 บาท ปวช ปวส ป.ตรี

รายละเอียดตำแหน่งการเปิดรับสมัคร

(คุณสมบัติตำแหน่งแต่ล่ะจังหวัดเลื่อนลงไปดูล่างสุด)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
1. แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
3.เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา
4.เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
5. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
6. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
7. พนักงานช่วยการพยาบาล 2 อัตรา
8. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 1 อัตรา
9. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่26 สิงหาคม2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
1. นักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
2. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
3. เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 26-30 สิงหาคม 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
พนักงานราชการ
1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  จำนวน 1 อัตรา (ป.ตรี ทุกสาขา)
2.นักวิชาการพัสดุ
ตั้งแต่วันที่ 19สิงหาคมถึงวันที่23สิงหาคม 2562

สำนักงานสาธารณจังหวัดอุตรดิตถ์
1. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ลูกจ้างชั่วคราว)
วันที่ 15-23 สิงหาคม 2562

สำนักงานสาธารณจังหวัดพิษณุโลก
พนักงานราชการ

1.นักรังสีการแพทย์จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 19 – 23สิงหาคม 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
พนักงานราชการ

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 2 กันยายน 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
1.เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา(ลูกจ้างชั่วคราว)
ตั้งแต่ วันที่ 19-23 สิงหาคม 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
พนักงานราชการ
1. นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
2) นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
3) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4) นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 19-30 สิงหาคม 2562

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม  
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1. พนักงานบริการ 6 อัตรา
2. พนักงานประกอบอาหาร 2 อัตรา
3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา
6. เจ้าพนักงานสถิติ 1 อัตรา
7. พนักงานบัตรรายงานโรค 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 22-30 สิงหาคม 2562

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
>> กดตรงนี้ <<

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

error: Content is protected !!