fbpx

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและพนักงาน หลายจังหวัด หลายอัตรา ปวช ปวส ป.ตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายจังหวัด หลายอัตรา เงินเดือน 18000 บาท ปวช ปวส ป.ตรี

รายละเอียดตำแหน่งการเปิดรับสมัคร

(คุณสมบัติตำแหน่งแต่ล่ะจังหวัดเลื่อนลงไปดูล่างสุด)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
พนักงานราชการ
1. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 20 มีนาคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
พนักงานราชการ
1. แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 17 มีนาคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1.พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา 
ตั้งแต่วันที่ 17-23 มีนาคม 2563

สำนักงานสาธารณจังหวัดขอนแก่น
พนักงานราชการ
1. แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 5-11 มีนาคม 2563

 

สำนักงานสาธารณจังหวัดยโสธร
พนักงานราชการ

1.นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 2-6 มีนาคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
พนักงานราชการ

1.นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
พนักงานราชการ
1.นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
ลูกจ้างชั่วคราว
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 5-13 มีนาคม 2563

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
พนักงานราชการ

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 9-13 มีนาคม 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!