fbpx

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการและรับราชการ หลายจังหวัด หลายอัตรา ปวช ปวส ป.ตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายจังหวัด หลายอัตรา เงินเดือน 18000 บาท ปวช ปวส ป.ตรี

รายละเอียดตำแหน่งการเปิดรับสมัคร

(คุณสมบัติตำแหน่งแต่ล่ะจังหวัดเลื่อนลงไปดูล่างสุด)

นครราชสีมา  

เปิดรับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ 137 อัตรา

1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 133 อัตรา
2.ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
สมัครตั้งแต่วันที่ 14 – 21 พฤษภาคม 2562

เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 8 อัตรา
1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 4 อัตรา
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
สมัครตั้งแต่วันที่ 27 – 31  พฤษภาคม 2562

อ่างทอง
พนักงานราชการ
1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน: 19,500 บาท
2. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 14- 21 พฤษภาคม 2562

ข้าราชการ
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
ตั้งแต่วันที่  17-24 พฤษภาคม 2562

นครนายก
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
ตั้งแต่วันที่  14-21 พฤษภาคม 2562

อุดรธานี
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 44 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15-24 พฤษภาคม 2562

อุบลราชธานี 
พนักงานราชการ
1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
3. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 อัตรา
5. นักโภชนาการ 1 อัตรา
6. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2562 

เลย
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 32 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 17-23 พฤษภาคม 2562

กำแพงเพชร
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 36 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม 2562

ขอนแก่น
พนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา
1. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 2 อัตรา
2. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
4. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562

1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 50อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2562

เชียงใหม่
ข้าราชการ
1.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 51 อัตรา
2.ตำแหน่งจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562
พนักงานราชการ 14 อัตรา
1. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
2. นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา
3. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
4. แพทย์แผนไทย 1 อัตรา
5. นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา
6. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 17-24 พฤษภาคม 2562

แพร่
พนักงานราชการ
1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
2. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
3. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
4. นักรังสีการแพทย์ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 23-29 พฤษภาคม 2562

นราธิวาส
พนักงานราชการ
1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2562

หนองบัวลำภู
ข้าราชการ
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 12 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562

อุทัยธานี
1. นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 21-27 พฤษภาคม 2562

นครพนม
ข้าราชการ
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 34 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2562 

ปทุมธานี
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 34 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562 

สุราษฎร์ธานี
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
1.แพทย์แผนไทย 2 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562

ชลบุรี
ข้าราชการ
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 115 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 14-21 พฤษภาคม 2562

พนักงานราชการ
1. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2. แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
3. นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15-22 พฤษภาคม 2562

ยโสธร
พนักงานราชการ
1. นักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา
2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 17 – 24  พฤษภาคม 2562

กระบี่
ข้าราชการ
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 22 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 27-31  พฤษภาคม 2562

กาญจนบุรี 
พนักงานราชการ
1. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562

บุรีรัมย์
ข้าราชการ
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 60 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 16-23   พฤษภาคม 2562

ชัยภูมิ
ข้าราชการ
1.พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 33 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 14-21  พฤษภาคม 2562

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
>> กดตรงนี้ <<

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ


 

 

 

 

error: Content is protected !!