fbpx

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 เมษายน 2563 (รายละเอียดการรับสมัคร)

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือนสูงสุด 18,000 บาท ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 เมษายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

ตำแหน่ง ลูกจ้างรายปี ภาระกิจพัฒนาระบบประเมิน
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

ตำแหน่ง ลูกจ้างรายปี ภาระกิจส่งเสริมพัฒนาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า

การรับสมัคร สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เลขที่ 128  ชั้น 24 อาคารพญาไทพลาซ่า ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 เมษายน 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ การรับสมัคร ต่อ
 

      • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่  http://www.onesqa.or.th/
      • [ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 เมษายน 2563]

>> กดตรงนี้ <<
 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!