fbpx

สอบครูผู้ช่วย 2561 ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย


ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561

*อัพเดทวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

1.กระบี่  39 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด
2.กรุงเทพมหานคร 342 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด
3.กาญจนบุรี   113 อัตรา  ลิงก์เปิดรับลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด
4.กาฬสินธุ์   79  อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด
5.กำแพงเพชร  56 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด
6.ขอนแก่น 55 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด
7.จันทบุรี  137 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด
8.ฉะเชิงเทรา 108 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด
9.ชลบุรี 134 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด
10.ชัยนาท 42 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด
11.ชัยภูมิ  86 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด
12. ชุมพร 107 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด
13. เชียงราย 124 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด
14. เชียงใหม่ 137 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
15. ตรัง 15 อัตรา   ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
16. ตราด 66 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
17. ตาก 124 อัตรา    ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
18. นครนายก 43 อัตรา   ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
19. นครปฐม 81 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
20. นครพนม  90 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
21. นครราชสีมา 106   ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
22. นครศรีธรรมราช  128 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด
23. นครสวรรค์ 89 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
24. นนทบุรี    200 อัตรา   ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
25. นราธิวาส 56 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
26. น่าน 28 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
27. บึงกาฬ 42 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
28. บุรีรัมย์  146 อัตรา    ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
29. ปทุมธานี 211 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
30. ประจวบคีรีขันธ์ 98 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
31. ปราจีนบุรี 37 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
32. ปัตตานี 17 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
33. พระนครศรีอยุธยา 174 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
34. พังงา 49 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
35. พัทลุง 17 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
36. พิจิตร 21 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
37. พิษณุโลก 213 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
38. เพชรบุรี 13 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
39. เพชรบูรณ์ 85 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
40. แพร่ 21 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
41. พะเยา  ไม่เปิดรับ
42. ภูเก็ต 35 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
43. มหาสารคาม 85 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
44. มุกดาหาร 43 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
45. แม่ฮ่องสอน 84 อัตรา   ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
46. ยะลา 34 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
47. ยโสธร 31 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
48. ร้อยเอ็ด 21 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
49. ระนอง 18 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
50. ระยอง 83 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด   
51. ราชบุรี 75 อัตรา   ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
52. ลพบุรี 44 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
53. ลำปาง  10 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
54. ลำพูน 12 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
55. เลย 71 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
56. ศรีสะเกษ 32 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
57. สกลนคร 43 อัตรา   ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
58. สงขลา ไม่เปิดรับ
59. สตูล 21 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
60. สมุทรปราการ 131 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
61. สมุทรสงคราม
62. สมุทรสาคร   ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
63. สระแก้ว 53 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
64. สระบุรี 113 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
65. สิงห์บุรี
66. สุโขทัย 100 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
67. สุพรรณบุรี 37 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
68. สุราษฎร์ธานี 66 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
69. สุรินทร์ 125 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
70. หนองคาย 65 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
71. หนองบัวลำภู 114 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด  
72. อ่างทอง
73. อุดรธานี 30 อัตรา ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด  
74. อุทัยธานี
75. อุตรดิตถ์
76. อุบลราชธานี 39 อัตรา  ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด 
77. อำนาจเจริญ ไม่เปิดรับ
78.  สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ  419  อัตรา     ลิงก์ที่เปิดรับและรายละเอียด  

กำหนดการเปิดรับสมัคร 

Crและรายละเอียดเพิ่มเติม.http://personnel.obec.go.th/home/kru2561/

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

และกลุ่มหางานราชการ  https://www.facebook.com/groups/137727157080661/

error: Content is protected !!