fbpx

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี และ ป.โท หลายสาขา เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ป.ตรี และ ป.โท หลายสาขา เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป ตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 30 เมษายน 2563

 • ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
 •  นักวิเคราะห์นโยบาย SMEs 3 – 4 จำนวน 3 อัตรา
 •  นักวิชาการ SMEs 4 จำนวน 2 อัตรา
 •  นักบริหารงานทั่วไป 3 จำนวน 1 อัตรา
 •  นักวิชาการ SMEs 3-4 จำนวน 2 อัตรา
 •  นิติกร 3 – 4 จำนวน 1 อัตรา

 • สมัครได้ทางอินเตออร์เน็ต  http://61.91.223.35/hr/job
 • สมัครด้วยตัวเอง ในวันเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
 • สมัครทางไปรษณีด่วนพิเศษ EMS 
  ส่งเอกสารมายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
  เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ

 • สมัครได้ทางอินเตออร์เน็ต  http://61.91.223.35/hr/job 
 • สมัครด้วยตัวเอง ในวันเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.)
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
 • สมัครทางไปรษณีด่วนพิเศษ EMS
  ส่งเอกสารมายัง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สมัครงาน)
  เลขที่ 21 อาคาร TST ทาวเวอร์ ชั้นที่ 17 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

 

ที่มา http://www.sme.go.th/th/download.php?modulekey=128


กดตรงนี้

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่
Follow @ratchakarnjobs


error: Content is protected !!