fbpx

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงาน ปริญญาตรีขึ้นไป หลายจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)


สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ปริญญาตรีขึ้นไป หลายจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน  (สำนักงานภาคเหนือ 2 อัตรา,สำนักงานภาคใต้ 1 อัตรา)
จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูล  (สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ การพัฒนาชุมชน พัฒนาสังคม เศรษฐศาสตร์ สังคมสงเคาะห์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง (มีประสบการณ์การทำงานด้านบริหารงานข้อมูลอย่างน้อย 2 ปี)

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สินเชื่อ  (สำนักสินเชื่อ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี

ตำแหน่ง  นิติกร   (สำนักสินเชื่อ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  (สำนักยุทธศาสตร์นโยบายและแผน)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านเศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การพัฒนาสังคม การบริหารจัดการ

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  (สำนักผู้อำนวยการ)
จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในวิชาอักษรศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ทางด้านภาษาอังกฤษ หรือที่เกี่ยวข้อง

การรับสมัคร สมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำนักทรัพยากรบุคคล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน )  หรือทางไปรษณีย์ สามารถดาว์โหลดใบสมัครได้ที่ www.codi.or.th/
ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มีนาคม 2563

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร ต่อ
 

 

          • สามารถดาว์โหลดใบสมัครได้ที่ www.codi.or.th/
          • [ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 มีนาคม 2563]

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!