fbpx

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครู หลายตำแหน่ง ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่  28 พฤษภาคมถึง 3 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายตำแหน่ง ปริญญาตรี หลายสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ตั้งแต่  28 พฤษภาคมถึง 3 มิถุนายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ
  จำนวน 15 ตำแหน่ง
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ เป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

 

 • ตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา
  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกพลศึกษา เป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาพลศึกษา

 

 • ตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกดนตรี
  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกดนตรี เป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาดนตรี

 

 • ตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์
  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ เป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์

 

 • ตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์
  จำนวน 1 ตำแหน่ง
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ เป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

 

 • ตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย
  จำนวน 3 ตำแหน่ง
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย เป็นผู้จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาปฐมวัย

 

 • ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต 2
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18,000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านจิตวิทยาคลินิก ด้านจิตวิทยาการให้การปรึกษา ด้านจิตวิทยาแนะแนว หรือด้านจิตวิทยาอื่นๆ

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์  http://www.nan2.go.th/
  ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคมถึง 3 มิถุนายน 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ และเว็ปไซต์การรับสมัคร ต่อ
 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์  http://www.nan2.go.th/
  [ตั้งแต่ 28 พฤษภาคมถึง 3 มิถุนายน 2563]
 • ที่มาการรับสมัคร http://www.nan2.go.th

ตำแหน่งครูผู้สอน

ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!