fbpx

รับเยอะ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน เปิดรับสมัครพนักงาน จำนวน 443 อัตรา (รายละเอียด)

ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  จำนวน 443 อัตรา

ร่วมงานกับเรา

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรบุคคลที่มีต่อความสำเร็จและความเป็นเลิศของบริษัท จึงให้ความสำคัญต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยต้นๆ และสนับสนุนการลงทุนเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลมากขึ้นทุกปี เริ่มต้นจากการคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถและมีจิตสำนึกที่ดี มาร่วมงานการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และการบริหารผลตอบแทนที่เหมาะสมและพึงพอใจแก่พนักงาน

ขี้เกียจอ่านฟังรายละเอียดด้านนี้เลย

ตำแหน่งงานว่าง(แยกตามสายงาน)

ขาย (262)
 

สนใจเข้าไปดูคุณสมบัติได้ที่  https://career.thaibev.com/Jobs.aspx

error: Content is protected !!