กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับพนักงานราชการ จำนวน 39 อัตรา หลายจังหวัด ปวช/ปวส/ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2561(รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับพนักงานราชการ จำนวน 39 อัตรา หลายจังหวัด ปวช/ปวส/ป.ตรี หลายสาขา ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2561

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอืยด ตังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่งและสังกัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา (เชียงใหม่,สระบุรี) 

– พิพิธภัณฑ์เรียนรู้ราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 อัตรา

นักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 8 อัตรา (หนองบัวลำภู,ศรีสะเกษ,กำแพงเพชร,แพร่,เลย,สระแก้ว,อุตรดิตถ์,ระยอง)

– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พื่งจังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พื่งจังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พื่งจังหวัดแพร่ จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พื่งจังหวัดเลย จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์คุ้มครองคบไร้ที่พึ่งจังหวัดสระแก้ว จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์คุ้มครองคบ’ไร้’ที่พึ่ง’จังหวัดอุตรดิตกํ จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พื่งจังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา

นักจิตวิทยา  (ประจวบคีรีขันธ์)
– สถานคุ้มครองคบไร้ที่พื่งประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 อัตรา

นิติกร จำนวน 3 อัตรา  (อุตรดิตถ์,สระบุรี,อุดรธานี)
-นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จำนวน 1 อัตรา
-นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จำนวน 1 อัตรา
-นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จำนวน 1 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิค

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 4 อัตรา (สงขลา, ประจวบคีรีขันธ์,ตาก)
– นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จำนวน 1 อัตรา
– นิคมสร้างตนเองเทพา จำนวน 1 อัตรา
– นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธิ จำนวน 1  อัตรา
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พื่งจังหวัดตาก จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินนละบัญชี จำนวน 7 อัตรา (เชียงใหม่,ลพบุรี,นราธิวาส,สุพรรณบุรี,เพชรบูรณ์,มุกดาหาร, ราชบุรี)
– ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พี่งจังหวัดลพบุรี จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พี่งจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พี่งจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พื่งจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พี่งจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 1 อัตรา
– สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จำนวน 1 อัตรา

ตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา (ลำพูน,น่าน)
– ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน จำนวน  1  อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (สุพรรณบุรี)
– นิคมสร้างตนเองกระเสิยว จำนวน ๑ อัตรา

ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 4  อัตรา (แม่ฮ่องสอน,พิษณุโลก,อุทัยธานี,พังงา)
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ที่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่ที่งจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พื่งจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 1 อัตรา
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พี่งจังหวัดพังงา จำนวน 1  อัตรา

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจรังวัด จำนวน 7 อัตรา (สตูล,ระยอง,พิษณุโลก,พังงา,บุรีรัมย์,นราธิวาส)
– นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล จำนวน 1 อัตรา
– นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง จำนวน 1 อัตรา
– นิคมสร้างตนเองบางระกำ จำนวน 1 อัตรา
– นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จำนวน 1 อัตรา
– นิคมสร้างตนเองบ้านกรวด จำนวน 1 อัตรา
– นิคมสร้างตนเองสุคิริน จำนวน 1 อัตรา
– นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดและคุณสมบัติที่เปิดรับ

ดูได้จาก ลิ้งก์ตรงนี้เลย

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16-22 ตุลาคม 2561

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

Cr.http://61.19.50.68/dsdw/dsdwjobs.php?jobid=1281

Loading…

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 12000 คน
 
เข้าร่วมกลุ่ม

 

ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

 

 

 

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

และกลุ่มหางานราชการ  https://www.facebook.com/groups/137727157080661/

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!