สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 78 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียด)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 78 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียด

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ

จำนวน 28 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน่สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

2.ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน จำนวน 50  อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เป็นผู้สอบไล่ได้ความรู้ชั้นเนติบัณฑิตตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมาย แห่งเนติบัณฑิตยสภา
– มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการให้ความเห็น ทางกฎหมาย หรือการดำเนินคดีในชั้นศาล ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
-เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานไต่สวน (23/01/2562) 

ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ช. ในตำแหน่งเจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินปฏิบัติการ (23/01/2562) 

ที่มาและรายละเอียดเปิดรับสมัคร https://www.nacc.go.th/

[/read_more]

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 20000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!