ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายอัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ธนาคารออมสิน เปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงาน หลายอัตรา

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.ลูกจ้างเหมาจ่าย  จำนวน 4 อัตรา  วุฒิ จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
2.ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs จำนวน 5 ตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3.ลูกจ้างขับรถยนต์  180 ตำแหน่ง วุฒิ ระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง  กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

ตำแหน่ง
ลูกจ้างเหมาจ่าย จำนวน 4 อัตรา
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
12 ม.ค. 61 ถึง 29 ธ.ค. 62
รายละเอียดงาน
รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น จัดเตรียม ดูแลรักษาทำความสะอาดสำนักงาน และเครื่องใช้ต่างๆ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม ซ่อมแซมและบำรุงรักษา วัสดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ จัดสถานที่สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของธนาคาร และรับ-ส่ง เอกสาร เป็นต้น
เงื่อนไข
หมายเหตุ
คุณสมบัติทั่วไปที่ธนาคารกำหนด
1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
2. มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
3. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
พ.ศ.2559
4. เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือผ่านการเกณฑ์
ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5. อัตราค่าจ้าง 12,000 บาทเงื่อนไขเพิ่มเติม : สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยรับรอง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง
ผู้ช่วยผู้จัดการศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs จำนวน 5 อัตรา
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
14 พ.ย. 61 ถึง 28 ก.พ. 62
รายละเอียดงาน
เงื่อนไข
อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
หมายเหตุ
1. อายุไม่เกิน 45 ปี (นับถึงวันปิดแจ้งความประสงค์)
2. สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3. เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามของพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานฯ
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559
6. หากผ่านการอบรมหลักสูตร OMEGA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีประสบการณ์การทำงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อธุรกิจ หรือลูกค้าผู้ประกอบการ ไม่น้อยกว่า 8 ปี หรือ
8. มีประสบการณ์จากสถาบันการเงินในตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการหรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า 1 ปีหมายเหตุ : การเลือกหน่วยงานที่ประสงค์จะไปปฏิบัติงานเพื่อประกอบการพิจารณาของธนาคารเท่านั้น โดยมีอัตราว่าง ณ ศูนย์ธุรกิจฯ สุพรรณบุรี อุตรดิตถ์ ระนอง ชุมพร กระบี่โดยกรุณากรอกข้อมูล ผ่าน Google Form Link : https://goo.gl/forms/TJvk9Ta1oB8qvrrz2
ตำแหน่ง
ลูกจ้างขับรถยนต์ จำนวน 180 อัตรา
ช่วงเวลาที่เปิดรับ
2 ม.ค. 62 ถึง 30 ธ.ค. 62
รายละเอียดงาน
เงื่อนไข
ระดับการศึกษาตั้งแต่ มัธยมศึกษา ถึง ปริญญาโท
อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 45 ปี
หมายเหตุ
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่ธนาคารกำหนด
1. สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้
ไม่ต่ำกว่านี้
2. อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์
4. เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
5. ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
6. อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

สนใจสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp

[/read_more]

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 24000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!