fbpx

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ม.3 | ม.6 | ปวช. | ปวส. | ป.ตรี (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

 

ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน หลายอัตรา หลายตำแหน่ง ม.3 | ม.6 | ปวช. | ปวส. | ป.ตรี

ตำแหน่งงาน

 • ช่างโยธา-ก่อสร้าง ด่วน!! 5 อัตรา   (วุฒิ ปวชขึ้นไป. สาขาช่างโยธา, ช่างก่อสร้าง )
 • เจ้าหน้าที่ แผนกพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนงานปฏิบัติการ ( .NET โปรแกรมเมอร์) 2 อัตรา  (วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศ)
 • พนักงานเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 10 อัตรา  (วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป)
 • ช่างเทคนิค ระบบโครงสร้างและรางวิ่ง 1 อัตรา  (วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, สาขาโยธา,ช่างอุตสาหกรรม, ช่างยนต์  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 • วิศวกร ระบบสื่อสาร (สายสีม่วง) 1 อัตรา  (ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม  วิศวกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด)
 • ช่างเทคนิค แผนกบริหารอาคาร 1 อัตรา  (จบการศึกษาระดับ ปวส.ไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 • วิศวกร แผนกวางแผนกลยุทธ์และบริหารทรัพย์สิน  (ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่นเทียบเท่า โดยต้องผ่านวิชาบังคับตามที่สภาวิศวกรกำหนด)
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมรถ (รถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน) 5 อัตรา  (วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา หรือระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์, บริหารธุรกิจ, มนุษย์ศาสตร์, ศิลปศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • วิศวกรโยธา (งานโครงการทางพิเศษ) 1 อัตรา  (- วุฒิป.ตรี สาขา วิศวกรรมโยธา / โครงสร้าง )
 • หัวหน้าส่วน วางแผนและพัฒนา 1 อัตรา  (- ป.ตรี สาขา เศรษฐศาสตร์การเงิน, บัญชี,การเงิน, เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม)
 • ช่างเทคนิค ระบบน้ำ (สายสีน้ำเงิน 1) 1 อัตรา (วุฒิการศึกษา ปวส.สาขาช่างกลโรงงาน, ช่างอุตสาหกรรม, อิเล็คทรอนิกส์, ไฟฟ้ากำลัง )
 • เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาธุรกิจการชำระเงิน 1 อัตรา (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง (สายสีน้ำเงิน) 1 อัตรา (วุฒิการศึกษา ปวส.-ป.ตรี  ช่างเทคนิค/อุตสาหกรรม/วิทยาศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การจัดการ)
 • พนักงานขับรถ 5 อัตรา( วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า (ม.3))
 • เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ 3 อัตรา (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ หรือวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 • เจ้าหน้าที่ ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์การชำระเงิน 1 อัตรา (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)
 • เจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการชำระเงิน (Data Analyst) 1 อัตรา  (วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
 • วิศวกรโยธา(ซ่อมบำรุง) 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี (วศบ.) โยธา)
 • พนักงานรักษาความสะอาดทางและดูแลสวน 1 อัตรา  (วุฒิปวช. หรือเทียบเท่า สาขาการจัดการสวน, ภูมิทัศน์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง)
 • ช่างโยธา-ก่อสร้าง 1 อัตรา (วุฒิ ปวช – ปวส. สาขาช่างก่อสร้าง , ช่างสำรวจ, โยธา)
 • พนักงานขับรถบรรทุก 1 อัตรา ( วุฒิ ม.3ขึ้นไป )
 • หัวหน้าส่วนการเงิน 1 อัตรา (วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขา บัญชี หรือ การเงิน)
 • หัวหน้าส่วนวางแผนการเงิน 1 อัตรา
 • หัวหน้าส่วนนิติการและกำกับดูแล 1 อัตรา (  วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป  สาขานิติศาสตร์/บัญชี/เศรษฐศาสตร์)
 • วิศวกรซอฟท์แวร์ 1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)
 • หัวหน้างาน จป.วิชาชีพ 1 อัตรา ( วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา อาชีวอนามัยและความปลอดภัย )
รายละเอียดตำแหน่ง คุณสมบัติ  และลิงก์การเปิดรับสมัคร (กดเข้าไปดูคุณสมบัติตำแหน่งอื่นๆได้เลย) ต่อ
กดตรงนี้

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 27000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

error: Content is protected !!