สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 5 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแพร่ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมา จำนวน 2 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 5 เมษายน 2561

สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดแพร่

เรื่องเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ชื่อตำแหน่ง

นักวิชาการอุตสหกรรม ป.ตรีทุกขา

จำนวน 2 ตำแหน่ง

โดยรายละเอียดคุณสมบัติและวันที่เปิดรับ สถานที่เปิดรับสมัครดูจะได้ด้านล่างนี้

 

Cr.http://www.industry.go.th/phrae/

 

error: Content is protected !!