fbpx

สำนักงาน คปภ. เปิดรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน จำนวน 22 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต วันที่ 19 มิถุนายน 2561 – 9 กรกฎาคม 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครมีดังต่อไปนี้


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ชำนาญการ หรือ ผู้ชำนาญงาน
ฝ่าย : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Organization Development)
จำนวนที่เปิด : 1
ชื่อตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมเทคโนโลยีด้านประกันภัย
ฝ่าย : สายกลยุทธ์องค์กร
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ชำนาญการ ผู้ชำนาญงาน (สายกำกับธุรกิจและการลงทุน)
ฝ่าย : สายกำกับธุรกิจและการลงทุน
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561

ชื่อตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มกำกับการลงทุนบริษัทประกันชีวิต
ฝ่าย : สายกำกับธุรกิจและการลงทุน
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ชำนาญการ สายคุ้มครองสิทธิฯ
ฝ่าย : สายคุ้มครองสิทธิประโยชน์
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ชำนาญการ (งบประมาณ) สายบริหาร
ฝ่าย : สายบริหาร
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ชำนาญการ (งานบริหารทรัพย์สิน) สายบริหาร
ฝ่าย : สายบริหาร
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานบริหารทั่วไป)
ฝ่าย : สายบริหาร
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561

ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าอาวุโส (งานอาคารและสถานที่) สายบริหาร
ฝ่าย : สายบริหาร
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561
ชื่อตำแหน่ง : ผู้ชำนาญการ (กลุ่มงานมาตรฐานเงินกองทุนฯ)
ฝ่าย : สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561
ชื่อตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจและการประกันภัยต่อ
ฝ่าย : สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561
ชื่อตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง
ฝ่าย : สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561
ชื่อตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานสำรองประกันภัย
ฝ่าย : สายพัฒนามาตรฐานการกำกับ
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561
ชื่อตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและกลยุทธ์การวิเคราะห์
ฝ่าย : สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561
ชื่อตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์
ฝ่าย : สายวิเคราะห์ธุรกิจประกันภัย
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่)
ฝ่าย : สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค (จังหวัดแพร่)
ฝ่าย : สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค (จังหวัดนครปฐม)
ฝ่าย : สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค (จังหวัดน่าน)
ฝ่าย : สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561
ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค (จังหวัดอุตรดิตถ์)
ฝ่าย : สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561


ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อาวุโส หรือ เจ้าหน้าที่ชำนาญการ (กลุ่มงานบริหารงานประกันภัยภูมิภาค)
ฝ่าย : สายส่งเสริมและประกันภัยภูมิภาค
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561
ชื่อตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารและวิชาการ
ฝ่าย : สำนักเลขาธิการ
จำนวนที่เปิด : 1
วันที่ปิดรับสมัคร : 09/07/2561

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
https://onlineservice10.oic.or.th/IRHR/HOME.aspx

รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่
https://onlineservice10.oic.or.th/IRHR/HOME.aspx

Cr.https://onlineservice10.oic.or.th/IRHR/HOME.aspx

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

และกลุ่มหางานราชการ  https://www.facebook.com/groups/137727157080661/

 

error: Content is protected !!