สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 186 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 – 23 เมษายน 2561 (รายละเอียดตำแหน่งกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 186 อัตรา เปิดรับสมัคร 17 – 23 เมษายน 2561

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

จำนวน 186 อัตรา

จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

โดยมีรายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับสมัครดังต่อไปนี้

Cr.ดาวน์โหลดรายละเอียดแต่ละตำแหน่ง

Cr.http://www.chiangmaihealth.go.th/

error: Content is protected !!