fbpx

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 107 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 -26 เมษายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 107 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2 -26 เมษายน 2561

ประกาศกรมที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสังกัดกรมที่ดิน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน

2. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

3.ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

4. ตำแหน่ง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

5. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (ยกเว้นพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ จังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และจังหวัดสตูล)

เงื่อนไขการเปิดรับสมัครสอบ

เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับอนุปริญญา หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ

สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต

ตั้งแต่วันที่ 2 – 26 เมษายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com/

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบดูได้จากไฟล์ด้านล่างนี้
– รายละเอียดคุณสมบัติประกาศรับสมัครสอบ

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!