การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 เมษายน 2561 จำนวน 181 อัตรา (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครพนักงานบรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 เมษายน 2561 จำนวน 181 อัตรา

เปิดรับสมัครทางช่องทางออนไลน์

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

รัฐวิสาหกิจภายใต้การกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 181 อัตรา  (บรรจุเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ)

สมัคร online ตั้งแต่วันที่ 23 – 30 เมษายน 2561

สนใจดูรายละเอียดได้ที่ www.mrta.co.th/media/547320/announcement-mrta.pdf

รายละเอียดเพิ่มเติม www.mrta.co.th/th/news/recruitment/ หรือโทร 02 716 4000 ต่อ 1219 1229 1283 หรือ 1284

(วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)

 

 

 

 

error: Content is protected !!