สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้าง จำนวน 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้าง จำนวน 25 อัตรา เปิดรับสมัคร 24 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานด้านยาเสพติดทั่วไป

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานด้านยาเสพติด  25  อัตรา
อัตราเงินเดือน 15000 บาท

1. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราฃบัญญัติ มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ เข่น งานเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สิน งานจัดการทรัพย์สินที่ยีดหรืออายัด งานขายทอดตลาด งานรับมอบส่งมอบทรัพย์สิน รวมถึงงานบังคับโทษปรับ เป็นต้น
2. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนงานฟ้องกันและแกไขปัญหายาเสพติด
3. ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการสนับสนุนงานด้านการเงินและบัญชี การบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารจัดการทั่วไปของสำนักงาน
4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สถานที่ปฎิบัติงาน

1. สำนักงานคณะกรรมการฟ้องกันและปราบปรามยาเสพติด พื้นที่เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
2. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ปปส.กทม.) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
3. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑ (ปปส.ภ.๑) จังหวัดปทุมธานี
4. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๒ (ปปส.ภ.๒) จังหวัดชลบุรี
5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓ (ปปส.ภ.๓) จังหวัดนครราชสีมา
6. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๔ (ปปล.ภ.๔) จังหวัดขอนแก่น
7. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ (ปปส.ภ.๕) จังหวัดเชียงใหม่
8. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๖ (ปปส.ภ.๖) จังหวัดพิษณุโลก
9. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗ (ปปส.ภ.๗) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสมุทรสาคร
10. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ (ปปส.ภ.๘) จังหวัดสุราษฎร์ธานี
11. สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๙ (ปปล.ภ.๙) จังหวัดสงขลา

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2561

รายละเอียดการเปิดรับและคุณสมบัติ 

รายละเอียด ดาวน์โหลด

ลิ้งก์การเปิดรับสมัคร ดาวน์โหลด

 

Loading…

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

 

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 16000 คน
 
เข้าร่วมกลุ่ม

 

ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: Content is protected !!