กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างชั่วคราว จำนวน 216 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานจ้างชั่วคราว จำนวน 216 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21-25 มกราคม 2562

ประกาศกรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยกรมสรรพากรมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เป็นการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรด้าง ตำแหน่งบุคลากร และตำแหน่งพนักงานสรรพากร เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดกอง/กลุ่ม/ศูนย์ ภายในอาคารกรมสรรพากร และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสรรพากร ภาค 1 – 3 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดตำแหน่ง

 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง และบุคลากร (บุคคลทั่วไปและผู้พิการ) จำนวน 22 อัตรา
  – ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
 2. ตำแหน่ง   บุคลากร จำนวน 33 อัตรา
  – ปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
 3. ตำแหน่ง    บุคลากร จำนวน 43  อัตรา
  – ปริญญาตรี ทุกสาขา
 4.  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง จำนวน 63 อัตรา
  – ปริญญาตรีทุกสาขา
 5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีและเร่งรัดภาษีอากรค้าง จำนวน 2  อัตรา
  – ปริญญาตรี สาขาทางคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
 6.  บุคลากร (ผู้พิการ) จำนวน 8 อัตรา
  – ปริญญาตรีทุกสาขา
 7. พนักงานสรรพากร 45 อัตรา
  – ปวช.ทุกสาขา

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(1) เข้าไปที่ระบบการรับสมัครที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากร http://www.rd.go.th หัวข้อ HOTMENU > สรรหาบุคลากร > ลูกจ้างชั่วคราว โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวให้ครบถ้วน
(2 ) พิมพ์ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตาม (1) ไปยื่นสมัครด้วยตนเองเท่านั้น (ไม่รับใบสมัครที่ยื่นทางไปรษณีย์)
ตั้งแต่วันที่ 21 – 25  มกราคม 2562  ภาคเช้าระหว่างเวลา 09.00 – 12.00  น. และภาคบ่ายระหว่างเวลา 13.30  – 16.30 น.
ณ ห้องฝึกกอบรม 4 และ 5  ขั้น ๓ อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7   ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 หรือสถานที่ ที่กำหนด หมายเลขโทรศัพท์ 0227185156

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดเปิดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]

ที่มา. http://www.rd.go.th/publish/42895.0.html

[/read_more]

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 20000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!