กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตั้งแต่วันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะ ของกลุ่มงาน
และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 จึงประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง และรายละเอียดการจัดจ้าง 

ชื่อตำแหน่งและสถานที่ปฏิบัติงาน

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 2  อัตรา ได้แก่
– กลุ่มประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
– นิคมสร้างตนเองโคกโพธ จังหวัดปัตตานี
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พื่งจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานเทคนิค
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พื่งจังหวัดอุทัยธานี
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคม จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
– ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พื่งจังหวัดนนทบุรี

กลุ่มงานบริการ
ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
– สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา จังหวัดนครราชสีมา

ตำแหน่งผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่
– สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

ผู้ประสงค์จะสมัคร

สมัครไต้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 11 กุมภาพันธ์ 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  ต่อ
[read_more id=”1″ more=”>> กดตรงนี้ <<” less=”ปิด”]


ที่มาและรายละเอียดเปิดรับสมัคร https://dsdw.thaijobjob.com/
[/read_more]

 

 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 24000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!