fbpx

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 33 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 กันยายน 2561 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ จำนวน 33 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 5 – 27 กันยายน 2561

 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ขนส่ง (ด้านประชาสัมพันธ์)   2 ตำแหน่ง

ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานกระบี่ จำนวน 1 ตำแหน่ง และท่าอากาศยานเลย จำนวน 1 ตำแหน่ง

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

2.นายช่างโยธา  10 ตำแหน่ง

ปฏิบัติงานที่   กระบี่ 1 อัตรา   สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา  พิษณุโลก 1 อัตรา  น่าน 1 อัตรา  ร้อยเอ็ด 1 อัตรา  เลย 1 อัตรา  นครพนม 1 อัตราระนอง 1 อัตรา  บุรีรัมย์ 1 อัตรา   นครราชสีมา 1 อัตรา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาเทคนิควิศวกรรมโยธา สาขาเทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาสำรวจ

3. นายช่างกลเครื่องกล  12 ตำแหน่ง

ปฏิบัติงานที่  กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกล 1 อัตรา   ขอนแก่น 1  อัตรา นครศรีธรรมราช 1 อัตรา อุบลราชธานี 1 อัตรา
พิษณุโลก 1 อัตรา  น่าน 1 อัตรา  ลำปาง 1 อัตรา แม่สอด 1 อัตรา นราธิวาส 1 อัตรา  ระนอง 1 อัตรา  บุรีรัมย์ 1 อัตรา
นครราชสีมา 1 อัตรา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล

4.เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย 5 ตำแหน่ง

ปฏิบัติงานที่ กระบี่ 1 อัตรา   สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา  น่าน 1 อัตรา    ร้อยเอ็ด 1 อัตรา แม่ฮองสอน 1 อัตรา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

5.เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 3 ตำแหน่ง

ปฏิบัติงานที่ อุบลราชธานี 1 อัตรา   สุราษฎร์ธานี 1 อัตรา ตรัง 1 อัตรา

ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

6.ผู้ดูแลสนามบิน

ปฏิบัติงานที่ แม่สอด 1 อัตรา

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม. 3

รายละเอียดโดยละเอียดและกำหนดการ

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย 

Cr.https://airports.job.thai.com/

ติดตามงานราชการได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 8,568 คน
 
เข้าร่วมกลุ่ม

 

ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

Cr. https://airports.job.thai.com/

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

และกลุ่มหางานราชการ  https://www.facebook.com/groups/137727157080661/

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

error: Content is protected !!