fbpx

การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวช และ ปวส ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา สมัครตั้งแต่ 9 – 23 มีนาคม 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ปวช และ ปวส ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา หลายอัตรา สมัครตั้งแต่ 9 – 23 มีนาคม 2563

  • รายละเอียดตำแหน่ง
  • พนักงานธุรการ
  • จำนวน 18 อัตรา
  • คุณสมบัติเฉพะตำแหน่ง
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา
  • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือสูงกว่า ทุกสาขาวิชา
  • การรับสมัครสอบ

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร ต่อ
 

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!