fbpx

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ม.ต้น / ปวส. / ป.ตรี เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต (รายละเอียดและตำแหน่งที่เปิดรับกดเข้าไปอ่าน)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน ม.ต้น / ปวส. / ป.ตรี เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต

รายละเอียดตำแหน่ง

 • ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (บัญชีกลาง)

  เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 10 มีนาคม – 23 มีนาคม 2563


 • พนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน


  เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 20  มีนาคม – 2 เมษายน  2563


 • พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ


  เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ วันที่ 20  มีนาคม – 2 เมษายน  2563

   


 • เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • ทาง website https://www.exat.co.th/

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร ต่อ
 

 • เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • ทาง website https://www.exat.co.th/index.php/th/hrm/
 • ลูกจ้างตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (บัญชีกลาง)

 • รายละเอียดตำแหน่ง  https://www.exat.co.th/images/730/20200306151140069.pdf
 • พนักงานตำแหน่ง ช่าง ระดับ 3 แผนกสำรวจและรังวัด กองจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ฝ่ายกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • รายละเอียดตำแหน่ง https://www.exat.co.th/images/730/20200317155335087.pdf
 • พนักงานตำแหน่ง วิทยากร ระดับ 4 ในสังกัดกองระบบงานคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ
  รายละเอียดตำแหน่ง  https://www.exat.co.th/images/730/20200316141818089.pdf

ที่มา https://www.exat.co.th/index.php/th/hrm/

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!