fbpx

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่ 25 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2563 (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัด กดเข้าไปอ่าน)

กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ หลายอัตรา หลายจังหวัด (รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัด กดเข้าไปอ่าน)

รายละเอียดการรับสมัคร
 • สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
  ( ตาก น่าน พิจิตร พิษณุโลก ลำพูน กำแพงเพชร เชียงราย)
  จำนวน 8 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์


 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
  (พิษณุโลก)
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร

 • สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3
  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ  (ตราด ฉะเชิงเทรา)
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์


 • ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   (จันทบุรี)
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 13,800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงิน และการธนาคาร

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ
 • สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต  https://doae3.thaijobjob.com  และ https://doae6.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ 25 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2563 
กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร ต่อ
 

 

 

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 (เชียงใหม่) 

 

สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 (ระยอง) 

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!