fbpx

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 1 ถึง 30 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ปริญญาตรีขึ้นไป เงินเดือนสูงสุด 16,500 บาท ตั้งแต่ 1 ถึง 30 เมษายน 2563

รายละเอียดการรับสมัคร

 • ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
 • จำนวน 10 อัตรา
 • เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1.ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชี
  2.ต้องผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของ สำนักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า

 

 • การรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://cad.thaijobjob.com/
 • ตั้งแต่ 1 ถึง 30 เมษายน 2563

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  และเว็ปไซต์การรับสมัคร ต่อ
 

   • สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต https://cad.thaijobjob.com/
   • [ตั้งแต่ 2 ถึง 9 เมษายน 2563]

 

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!