กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครชายไทยไปทำงานที่ไต้หวัน ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 2 หมื่นบาท ขึ้นไป (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการจัดหางาน เปิดรับสมัครชายไทยไปทำงานที่ไต้หวัน ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 2 หมื่นบาท ขึ้นไป

กรมการจัดหางาน รับสมัครชายไทยไปทำงานฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอในไต้หวัน กับบริษัท Kingwhale Corporation จำนวน 15 อัตรา ระยะเวลาการจ้างงาน 3 ปี รายได้กว่า 23,000 บาท ต่อเดือน สมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

นางเพชรรัตน์  สินอวย  อธิบดีกรมการจัดหางาน แจ้งว่า กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครพนักงานผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อไปทำงานที่ไต้หวันกับบริษัท Kingwhale Corporation ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งทอและฟอกย้อม จำนวน 15 อัตรา และขึ้นบัญชีสำรองอีก จำนวน 15 อัตรา เงินเดือน 23,100 เหรียญไต้หวัน (TWD) หรือประมาณ 23,900 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 16 มกราคม 2561 : 1TWD = 1.0372 บาท) คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 20-45 ปี วุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป พ้นภาระการรับราชการทหาร สายตาอยู่ในระดับ 0.8 – 1.5 และไม่บอดสี สภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ระยะเวลาจ้างงาน 3 ปี ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง คนหางานรับผิดชอบค่าอาหารและที่พัก เดือนละ 2,500 เหรียญไต้หวัน ค่าเบี้ยประกันสุขภาพและค่าเบี้ยประกันภัยแรงงาน บริษัทรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทำเรื่องเข้าไต้หวัน เมื่อทำงานครบ 30 วัน และค่าโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบตามสัญญาจ้าง พร้อมทั้งจัดอาหารว่างให้ฟรีช่วงทำงานล่วงเวลา

ผู้สนใจสมัครได้ด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครคือ

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง (ถ้ามี) สำเนาวุฒิการศึกษา หลักฐานการพ้นภาระการรับราชการทหาร รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว ยื่นที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ชั้น 10 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง   กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

นางเพชรรัตน์ฯ กล่าวย้ำเตือนคนหางานว่า อย่าหลงเชื่อผู้แอบอ้างว่าสามารถจัดส่งไปทำงานไต้หวันได้ โดยหลอกให้จ่ายเงินค่าบริการ เพราะอาจถูกหลอกเสียเงินฟรี เนื่องจากเป็นการดำเนินการเพื่อจัดส่งไปทำงานโดยวิธีรัฐจัดส่ง คนหางานไม่ต้องเสียค่าสมัครหรือค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งหากได้รับการคัดเลือกจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น เช่น ค่ารูปถ่าย ค่าทำหนังสือเดินทาง (กรณียังไม่มี) ค่าตรวจสุขภาพ ค่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ค่าวีซ่า ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน ค่าสมาชิกกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานในต่างประเทศ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 15,000 บาท เท่านั้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ  กรมการจัดหางาน  โทร. 02-245-1034  หรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

 Cr.https://www.doe.go.th
 

ติดตามงานราชการทาง Line ได้ที่

เพิ่มเพื่อน 

กดเข้าไปเพิ่มเพื่อนเลย

ทางทวิตเตอร์ได้ที่

ติดตามงานราชการทาง facebookได้ที่นี้ 
กลุ่ม “หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ”
กลุ่มบน Facebook · สมาชิก 24000 คน
เข้าร่วมกลุ่ม
ลิ้กห์ประกาศ
หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ
ในประเทศไทย

กดไลด์เพจ หางานราชการและหางานรัฐวิสาหกิจ ด้วยน่ะ

ข่าวหางานที่น่าสนใจ

 

 

error: Content is protected !!