fbpx

กรมการขนส่งทางบก (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา สมัครตั้งแต่ 30 มีนาคม – 16 เมษายน 2563 (รายละเอียดกดเข้าไปอ่าน)

กรมการขนส่งทางบก (มี ป.ตรี ทุกสาขา) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ปวช./ปวส./ป.ตรี หลายสาขา หลายอัตรา สมัครตั้งแต่ 30 มีนาคม – 16 เมษายน 2563

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

 •  ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง
  จำนวน 2 อัตรา
  เงินเดือน 18000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีทุกสาขา


 •  ตำแหน่งนักวิชาการขนส่ง (ด้านกฎหมาย)
  จำนวน 1 อัตรา
  เงินเดือน 18000 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปริญญาตรีนิติศาสตร์


 • ตำแหน่งเจ้าพนักงานขนส่ง
  จำนวน 3 อัตรา
  เงินเดือน 13800 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวส.ทุกสาขา


 • ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
  จำนวน 8 อัตรา
  เงินเดือน 11280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ


 • ตำแหน่งช่างตรวจสภาพรถ (สังกัดราชการบริหารส่วนกลาง)
  จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11280 บาท
  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ปวช.สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาช่างกลเกษตร.

 • การเปิดรับสมัคร
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://dlt.thaijobjob.com
  ตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัคร  30 มีนาคม 2563 – 16 เมษายน 2563

 

 

กดเพื่อดูรายละเอียดตำแหน่ง กำหนดการ คุณสมบัติ  การรับสมัครและเว็ปไซต์การรับสมัคร ต่อ
 

 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต https://dlt.thaijobjob.com
 • ตั้งแต่วันที่เปิดรับสมัคร  30 มีนาคม 2563 – 16 เมษายน 2563

 

>> กดตรงนี้ <<

 

 

ทางทวิตเตอร์ได้ที่


error: Content is protected !!